Про нас

Історія

Харківська обласна громадська організація «Асоціація в підтримку громадських ініціатив «АССА» була створена у 1996 році як результат реалізації міжнародного модельного проекту Фонду Генріха Бьолля, який проводив у Харкові Східно-Західний Жіночий Центр OWEN (Берлін, Німеччина). Ядро організації склали слухачі навчального курсу, які отримали психологічну, теоретичну та практичну підготовку в області соціального менеджменту. В липні 1997 року АССА була офіційно зареєстрована як міська громадська організація. На початку 2008 р. організацію було перереєстровано з метою отримання статусу обласної організації.


Місія

Місією Асоціації «АССА» є сприяння розвитку громадянського суспільства шляхом розробки та реалізації освітніх та соціальних проектів і програм.


Цілі

Метою Асоціації «АССА» є здійснення послідовної діяльності, спрямованої на:
  • сприяння розбудові в Україні громадянського правового суспільства з цивілізованими ринковими стосунками;
  • встановлення плюралізму думок;
  • дотримання та захист прав, свобод та законних інтересів людини й громадянина;

Завдання

Завданнями організації є:
  • провадження освітньої діяльності, в тому числі, серед молоді й підлітків, спрямованої на ствердження та популяризацію ідей демократії та громадянського суспільства;
  • виконання програм, пов’язаних із підвищенням соціального, економічного та правового статусу мешканців Харкова та області;
  • правове просвітництво, сприяння підвищенню правової свідомості, культури та психології громадян;
  • сприяння демократизації початкової, середньої та вищої освіти, сприяння розвитку студентського та шкільного самоврядування;
  • сприяння розвитку незалежних ЗМІ в регіоні;
  • сприяння поліпшенню навколишнього середовища в регіоні;
  • інформаційна, організаційна та фінансова підтримка інших неприбуткових організацій та груп громадян в Харкові та Харківській області, що беруть участь у виконанні проектів й програм, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства.